Министерството за здравство, УНИЦЕФ и СЗО со заеднички апел да се делува за да се спречи можна зараза со морбили

21 Април 2022
Patrizia DiGiovanni, UNICEF MK Representative giving a speech at a press conference
UNICEF/North Macedonia/2022

Скопје, 21 април 2022 – Министерот за здравство, Беким Сали, на денешната заедничка прес-конференција со претставничката на УНИЦЕФ, Патриција ДиЏовани и стручното техничко лице на СЗО за имунизација, Горан Кочински ги презентираше најновите податоци за опфатот со редовните вакцини за деца, нагласувајќи дека навремената заштита е клучна, особено за новороденчињата и децата од предучилишна возраст. Информираше дека иако изминатиот период заради пандемијата со КОВИД-19 здравствениот систем се соочуваше со бројни предизвици и во дел од вакциналните пунктови се врши и вакцинација против КОВИД-19, паралелно се одвива и редовната вакцинација, согласно Календарот за имунизација. 

-Податоците покажуваат дека во текот на 2020 години се бележи исклучително низок опфат со МРП вакцината, 63% за прва доза и 68,5% за втората доза, на национално ниво. Министерството за здравство и здравствените установи, кои спроведуваат вакцинација, во напорите за засилување на вакцинацијата успеаjа да го зголемат опфатот во 2021 година, така што за прва доза МРП вакцина тој изнесува 70,4%, а за втората доза 80,4 отсто. За разлика од 2020 година кога во неколку општини се евидентира опфат под 50%, во 2021 година опфат под 50% се бележи само во Куманово.

Во 2021 година највисок опфат со прва доза МРП се бележи во Прилеп 98%, Кочани 95,5, како и во други градови, изјави Беким Сали, министер за здравство.  

Сепак овој опфат е далеку од потребниот процент од 95% вакцинирани лица за постигнување на колективен имунитет и заштита во заедницата.   

Најнизок опфат, во споредба со сите останати вакцини, бележи вакцината против мали сипаници, рубеола и заушки. Малите сипаници се едно од најзаразните респираторни заболувања кое може да доведе до тешки, понекогаш и трајни компликации од типот на пневмонија, оток на мозокот, хоспитализација и смрт. Особено се опасни за деца под 5 години.

-Иако најновите стапки, од 2021 година, ветуваат подобрувања во споредба со 2020 година, ова не е доволно добро. Најалармантен е националниот опфат со вакцината против мали сипаници, рубеола и заразни заушки. Овие стапки (2021 MРП1 – 70.4% and МРП2 - 80.4%)  се значително пониски од опфатот во 2018 година (МРП1 – 74,8% и МРП2 - 93,8%) кога земјата се соочи со епидемија на мали сипаници, која предизвика 4 смртни случаи на деца на возраст од 5,5 до 13 месеци, сите невакцинирани со МРП вакцината. Ниските стапки на рутинска имунизација предизвикуваат загриженост дека појавата на епидемија на морбили е можна и не смееме да чекаме да се случи за да реагираме.” – изјави Патриција ДиЏовани, претставничка на УНИЦЕФ.

Постои одредена одбивност кон МРП вакцините, која е резултат на агресивните дезинформации кои беа побиени со аргументи. Исто така, иако рутинските услуги за имунизација беа достапни за време на пандемијата КОВИД-19, имаше одредени проблеми што придонесоа за намалени стапки во текот на 2020 година. На пример, затворањето на училиштата доведе до доцнење во организирањето на систематските здравствени прегледи и групната имунизација, ресурсите се пренасочија кон задоволување на потребите на вакцинацијата против КОВИД-19.

„Пандемијата на КОВИД-19 претставува суров потсетник дека заразните болести предизвикуваат страдање и смрт.  И покрај тоа што борбата против пандемијата на КОВИД-19 сè уште не е завршена, важно е да се потсетиме дека какво било нарушување на имунизацијата, макар и за краток период, носи моментален ризик по заедницата и особено по децата од болести што може да се спречат со вакцини. Кога ќе се пропуштат рутински вакцинации, расте ризикот од епидемии“ – изјави Горан Кочински, Стручно техничко лице на СЗО за имунизација.

Во пресрет на Светската недела на имунизацијата, Министерството за здравство и УНИЦЕФ отпочнуваат национална кампања со која се потсетуваат граѓаните за потребата да обезбедат заштита за нивните деца од заразните болести што се јавуваат во детството. 

„Нашата тенденција е да го постигнеме препорачаниот опфат од 95 проценти и во соработка со ДСЗИ и здравствените домови почнуваме со активности за засилена теренска работа за повикување на пропуштените деца за вакцинација. Со кампањата е предвидено и испраќање унифицирана СМС порака на родителите кои ја пропуштиле вакцинацијата на нивните деца, како и засилување на регионалната мрежа на координатори од центрите за имунизација за зајакнување на теренските активности и активно следење и детектирање на пропуштените деца и нивно навремено вакцинирање“, истакна Беким Сали, министер за здравство.  

Дополни дека Министерството за здравство во континуитет обезбедува вакцини од светски реномирани производители, кои задолжително исполнуваат строги критериуми за квалитет, односно истите се регистрирани од МАЛМЕД и за нив се обезбедува сертификат за квалитет издаден од производителот и сертификат од референтна лабораторија за контрола на квалитетот.        

„Благодарение на високите стапки на вакцинација, некогашните деца, а денешни родители, ја имаа таа среќа да растат без да искусат некој член од семејството или пријател да им почине или да има доживотни последици од болести како што се морбили или полиомиелит. Иронично, ова е една од причините зошто некои веруваат дека болестите што можат да се спречат со вакцини не се повеќе закана за децата“, рече Патриција ДиЏовани, претставничка на УНИЦЕФ. „Апелираме до родителите и старателите да им ја обезбедат на нивните деца заштитата што ним им ја обезбедиле нивните родителите во минатото. Во 21-от век не смееме свесно да ги загрозуваме животите на децата и да ги изложуваме на ризик од болести што може да се спречат со вакцини и кои се докажани како безбедни и високоефикасни. Контактирајте со вашиот матичен лекар или педијатар, отидете до најблиската здравствена установа или пункт за вакцинација”.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org
Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.mk.

Следете го УНИЦЕФ на TwitterFacebookInstagram и YouTube.