Децата и младите се оптимисти и сакаат да придонесат за ублажување на климатските промени

28 Април 2021
Girl in a red blouse holding a pen
UNICEF/2020/Georgiev

Скопје, 28 април 2021 година:  Иницијативата „Учиме за планетата Земја“ организирана од Бирото за развој на образованието со поддршка од УНИЦЕФ,  вклучи 1.160 наставници и 34.304 ученици кои учествуваа во наставни активности за климатските промени и климатската акција. Наставните активности опфатија наставни материјали и квиз, при што децата покажаа подготвеност да преземат климатска акција.

Резултатите од квизот покажуваат дека децата и младите се оптимисти кога станува збор за решавање на климатските промени. Скоро сите - 93 проценти - одговорија дека можат да сторат нешто за борбата со климатските промени и дека лично би придонеле преку помало создавање отпад, поттикнување на другарите да го прават истото и разговор со родителите да бидат еколошки посвесни и поодговорни.

„Во светот, сведоци сме на моќта на младите кои бараат поголема климатска акција и образование за животна средина. Ова е важно за инспирација на младите од земјава да бидат похрабри за слични вакви иницијативи,“ рече Патриција Ди Џовани, претставничка на УНИЦЕФ. „Одговорите на квизот покажуваат дека децата и младите се подготвени да ја предводат акцијата и ние мора да создадеме простор за да ги слушнеме и можности за да се вклучат.“

Исто така, со другите одговори на квизот се заклучи дека на децата и на младите им требаат повеќе можности да научат за разликата меѓу загадувањето на воздухот и климатските промени и за главните причини за климатските промени.

„Оваа иницијатива беше навистина корисна за нас наставниците и секако, за учениците. Добивме нови и интересни информации за климатските промени, а учениците на интерактивен начин беа поттикнати активно да придонесат кон заштитата на животната средина и справување со климатските промени,“ рече Татјана Анакиева, наставничка од ОУ „Кочо Рацин“, Општина Виница.

„Децата навистина се забавуваа и  беа многу мотивирани да направат нешто во врска со климатските промени. Мислам дека ваквиот наставен материјал треба да биде составен дел од процесот на образование и учење,“рече Рената Брезовска, наставничка од ОУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош.

Иницијативата „Научи за планетата“ е дел од Програмата за образование за животна средина и климатски промени поддржана од УНИЦЕФ, која се реализира со финансиска поддршка од Шведската агенција за меѓународна соработка (СИДА). Програмата е меѓусекторски напор за унапредување на образованието за животна средина на идните генерации. Нејзината цел е да ги изгради темелите на систем со кој на децата им се нуди знаење, оспособеност и можности да ја разберат, да се грижат и да ја заштитат својата околина како активни чинители  на општеството.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org
Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.mk.

Следете го УНИЦЕФ на TwitterFacebookInstagram и YouTube.