Предизвик #УчимеДома

15 дена на забавни начини ги инспирираме децата да продолжат со учење преку интересни активности што се базираат на игра

Learning at home challenge cover
UNICEFMK