Образование во раното детство

Децата кои две-три години посетувале квалитетно предучилишно образование имаат подобар успех на училиште од оние кои не посетувале

Две деца градат кула од коцки во градинка
UNICEF/2016/Georgiev