Квалитетно образование за секое дете

УНИЦЕФ работи за да обезбеди сите деца да одат на училиште и да добијат квалитетно образование

A girl in a schoolroom winking and smiling
UNICEFMK/2016/Dimishkovski

Предизвик

Образованието не започнува во прво одделение. Постои глобален консензус дека образованието во раното детство за децата на возраст од 3 до 6 години е пресудно за учењето и развојот на мозокот. Ова не значи академско учење - развојот на „некогнитивните вештини“, како на пр., интелектуална љубопитност, истрајност, социјални вештини и емотивна стабилност во детството и адолесцентските години се подеднакво важни за успехот на децата во доживотното учење, социјалната интеграција, личниот развој и подоцна, при вработувањето.

Сепак, иако земјата бележи подобрување кај запишувањето во градинка од 22% во 2012 година на 35% во 2017 година, тоа е далеку зад целната стапка на ЕУ од 95%. Ова значи дека две третини од децата во земјата ја пропуштаат оваа можност за исполнување на својот потенцијал.

Истражувањата покажуваат дека децата кои две до три години посетувале квалитетно предучилишното образование подобро напредуваат на училиште од оние кои го пропуштиле

Основното и средното образование се од суштинска важност, а сепак, поради недостатоци во квалитетот на учењето и наставата, земјата е рангирана меѓу најлошите во регионот според успехот на меѓународните тестирања како што е Програмата за меѓународно оценување на учениците (ПИСА).

Некои деца се изоставени едноставно поради тоа каде живеат или затоа тоа што се поинакви од своите врсници    

Иако има голем опфат во основно и средно образование, некои деца сѐ уште ги пропуштаат можностите за учење, едноставно поради тоа каде живеат, етничката припадност, полот, богатството на нивните семејства, па дури и поради нивните способности. Всушност, се проценува дека помалку од една третина од децата со попреченост одат на училиште.  

Ние веруваме дека пристапот до квалитетно образование од најрана возраст не е привилегија, туку право на секое дете.

Решение

Универзалниот опфат со квалитетно предучилишно образование и поквалитетното образование достапно за сите деца се клучните приоритети на УНИЦЕФ. 

Токму затоа, ние поддржуваме големи секторски реформи и процеси со кои ќе се обезбеди квалитетно образование, како што се изработка на закони и политики; професионален развој на наставниците; воспоставување механизми за обезбедување квалитет; изработка на наставни програми; образование за карактерот; ран детски развој, инклузивно образование и наставни иновации. 

Ова е само дел од работата што ја поддржуваме за создавање на средина во која сите деца во земјава ќе го остварат своето право на квалитетно образование!

Ресурси