Квалитетно и инклузивно образование

Секое девојче и момче каде и да живее има право на квалитетно образование

Група на деца во училиште покажуваат знак на кој пишува квалитетно образование - како една од глобалните развојни цели
UNICEF/2017/Georgiev