Квалитетна исхрана за секое дете

Здрав почеток за ослободување на целосниот потенцијал на децата

Дете со мустаќи направени од тесто за време на часови за исхрана во градинка
UNICEF/2014/Georgiev