Aктивности за поддршка на сите ученици вo училиште и вo училница

Овој прирачник за наставници е практичен водич за промовирање на инклузивното образование во училиштето.

a child writing down notes from the teacher's lesson as she speaks in a classroom
UNICEF/2016/Dimishkovski

Главни црти

Прирачникот за наставници има за цел да ги поттикне наставниците да станат инклузивни практичари. Тој е практичен водич за промовирање на инклузивното образование во училиште, во училница и индивидуално. Прирачникот претставува збирка активности што училишното раководство и наставниците може директно да ги применуваат. Надежта е дека примерите и ресурсите/материјалите дадени во овој прирачник ќе поттикнат идеи кај наставниците и раководните лица во училиштето за развивање натамошни активности кои ќе ги споделат со колегите и со други училишта. Прирачникот не им налага на наставниците што да прават или да не прават, туку едноставно дава примери за она што би можеле да го прават и што е уште поважно, на кој начин би можеле да го прават тоа и зошто.

Насловна страница со илустрација базирана на типографија

Автор

УНИЦЕФ

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски,
Албански,
Српски

ИСБН

978-608-4787-26-6

Симнете го извештајот

(PDF, 5,35 MB) (PDF, 4,89 MB) (PDF, 5,34 MB) (PDF, 7,71 MB)