Финансирање на инклузивното образование

Брошура за основните концепти за финансирање на инклузивното образование.

An illustration containing a lot of children, including children with disabilities in a schoolroom
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги разберат основните концепти на финансирање на инклузивното образование (ИО), со акцент врз децата со попреченост, како и да се дадат препораки за тоа со кои модели и стратегии на финансирање да се поддржи пристапот кон инклузивно образование заснован на права.

A front page of the publication containing its title and an illustration containing a lot of children, including children with disabilities in a schoolroom
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање