Се работи за можности

Објаснување на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост

An illustration of two children, one of which is with a disability, looking at the stars and the planet Earth
UNICEF/2008

Главни црти

Објаснување на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Текстот за оваа книшка го подготви Виктор Сантијаго Пинеда, основач на Фондацијата Виктор Пинеда и најмладиот делегат во ад-хок комитетот за изработка на нацрт на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост.

A front page of the publication containing the title and an illustration of two children, one of which is with a disability, looking at the stars and the planet Earth
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 964,58 KB) (PDF, 1,99 MB) (PDF, 1,67 MB)