Резиме на анализата на состојбата на жените и децата

Овој извештај ја анализира состојбата на сите деца во државата, иако се фокусира што е можно повеќе на најранливите категории.

Two girls sitting on stairs
UNICEFMK

Главни црти

Овој извештај е извршно резиме од Анализата на состојбата на жените и децата во Северна Македонија. УНИЦЕФ го нарача овој извештај за да обезбеди објективна и проверлива анализа за состојбата на децата и детските права која ќе помогне во планирање на програмите и ќе ги насочи заложбите за застапување и партнерства.

Two girls sitting on stairs
Автор
UNICEF
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански, Англиски

Симнете го извештајот

(PDF, 3,16 MB) (PDF, 3,07 MB) (PDF, 3,12 MB)