Програма Ромски здравствени медијатори 2013 – 2015

Евалуациски извештај од програмата поддржана од УНИЦЕФ - Ромски здравствени медијатори

UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

Целта на оваа евалуација е програмата поддржана од УНИЦЕФ - Ромски здравствени медијатори 2013-2015, започната со намера да го подобри пристапот на ромите до здравствени услуги, како и подобрување на комуникацијата меѓу ромската популација и здравствениот систем за полесен пристап, поголема доверба и зголемена свест за потребата од соодветна грижа за здравјето.

 

 

A front page of the publication containing its title and a photo of two Roma children standing in front of the clinic in Shuto Orizari

Author

УНИЦЕФ

Датум на публикација

Јазици

Англиски

Симнете го извештајот

(PDF, 531,91 KB)