Пристап до училиште и до наставна средина II – универзален наставен концепт

Брошура со основните концепти на универзалниот наставен концепт.

An illustration of a schoolroom
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените на УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги разберат основните поими на универзалниот наставен концепт со акцент врз децата со попреченост, и како тоа се вклопува во мисијата на УНИЦЕФ.

A front page of the publication containing its title and an illustration of a schoolroom
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање