Примена на стандардите за рано учење и развој

Добри практики за потикнување на раното учење кај малите деца

A small girl in kindergarten looking at a glass jar with some coloured liquid in it
UNICEF/2014

Главни црти

Не постои единствен одговор на прашањето за тоа на кој начин малите деца најдобро учат. Но едно е сигурно, во процесот на раното учење, и воспитувачите и малите деца имаат активна улога. Основна цел на овој прирачник е да им помогне на воспитувачите во градинките и другите професионалци што учествуваат во процесот на раното учење и грижа кај децата од предучилишна возраст, да креираат амбиент што ќе ја поттикне љубопитностa и ќе го збогати искуството на малите деца во процесот на раното учење. Овој документ се базира врз најновите научни сознанија како се одвива процесот на раното учење и севкупниот ран детски развој, преку секојдневните спонтани или насочени активности што децата ги изведуваат во градинките.

A front page of the publication containing the title of the publication and a photo of a small girl in kindergarten looking at a glass jar with some coloured liquid in it
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански
ИСБН
978-608-4595-82-3

Симнете го извештајот

(PDF, 2,03 MB) (PDF, 2,12 MB) (PDF, 1,99 MB)