Преглед на ОЕЦД за евалуацијата и оценувањето во образованието во Северна Македонија

Оценка и препораки

UNICEF/2019

Главни црти

Фокусирајќи се на системот за оценување и евалуација во училиштата, овој преглед нуди препораки кои ќе ѝ помогнат на државата максимално да ги искористи позитивните практики и политики кои веќе постојат.

A front page of the publication containing its title and a photo of four children in a classroom, one of which is raising her hand

Author

Организација за Економска Соработка и Развој

Датум на публикација

Јазици

Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 2,59 MB) (PDF, 3,05 MB)