Превенција, идентификација, пријавување и упатување во случаи на насилство врз деца

Кратка верзија на студијата на УНИЦЕФ за идентификување и проценка на националните перформанси во превенција, идентификација и заштита во врска со насилство врз деца.

Silhouettes of three children playing on a child playground
UNICEF/2016/Georgiev

Главни црти

Кратка верзија на студијата наменета да ги идентификува и оцени националните перформанси во превенција, идентификација и упатување кога се пријавува насилство врз децата и да се дадат препораки за зајакнување на системот за заштита на децата.

A front page of the publication containing its title and the silhouettes of three children playing on a child playground
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 3,76 MB) (PDF, 4,18 MB)