Правна помош на деца и лица со попреченост

Водич за комуникација при давање правна помош на деца и на лица со попреченост и на нивните семејства.

Главни црти

Водичот е наменет за вработените во одделите за бесплатна правна помош во рамки на Министерството за правда и дава насоки за комуникација при давање правна помош на деца и на лица со попреченост и на нивните семејства. Целта на оваа публикација е да им помогне на службениците да пружаат навремена и ефикасна помош, за да може децата со попреченост и нивните семејства да ги уживаат сите свои права.

Cover
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански

Документи достапни за преземање