Подобрување на резултатите за читање со разбирање и математика

Документ за подобрување на резултатите за читање со разбирање и математика за ученици од основните училишта преку имплементација на програма за едукација на наставници.

A small girl reading a booklet while sitting on stairs
UNICEF/2018/Georgiev

Главни црти

Овој документ го претставува патот на земјата кон подобрување на резултатите за читање со разбирање и математика за ученици од основните училишта преку имплементација на програмата за едукација на наставници: Програма за едукација на наставници за читање во раните години и математика. Ги опишува опфатните пристапи, ги потенцира иновативните компоненти, ги документира резултатите и ги посочува факторите за успех и научените лекции што може да бидат корисни за други земји што започнуваат сличен процес.

A front page of the publication containing the title of the publication and illustration of a schoolroom with children and teacher in it
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски

Симнете го извештајот