Остварување на правата преку бесплатна правна помош

Прирачник за лица со попреченост и нивните семејства - Како и каде да се обратиш за остварување и заштита на твоите права?

Главни црти

Во брошурата ќе најдете одговори на некои од најчесто поставуваните прашања за остварување на правата на децата и лицата со попреченост и на нивните семејства. Брошурата има за цел да ве информира каде може да се обратите за помош и поддршка доколку чувствувате дека сте жртва на дискриминација и ви е оневозможено уживањето на основните човекови права.

Cover
Автор
UNICEF MK
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански

Документи достапни за преземање