Наставници, инклузивна настава и педагогија во чиј центар се децата

Брошура намената за помош при подготовка и поддршка во спроведување на инклузивно образование.

An illustration depicting a child centred teaching practice in a schoolroom
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им помогне на вработените на УНИЦЕФ и на нашите партнери да разберат како може да се подготват и да се поддржат наставниците за настава во инклузивни услови и кои наставни методи се најпогодни.

A front page of the publication containing its title and an illustration depicting a child centred teaching practice in a schoolroom
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање