Меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје

Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) е класификација на здравствени домени и домени поврзани со здравје.

two boys one of which is using a wheelchair are playing with a ball in a park
UNICEF/2015/Klincarov

Главни црти

Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) е класификација на здравствени домени и домени поврзани со здравје.

Бидејќи функционалноста и попреченоста на една личност подразбира и контекст на околина, МКФ вклучува и фактори од околината.  

Ова е верзија на Македонски јазик, преведена со поддршка на УНИЦЕФ.  

За најновата Англиска јазична верзија посетете ја страницата http://www.who.int/classifications/icf/en/

A typography based illustration containing the title of the publication
Автор
Светска здравствена организација
Датум на публикација
Јазици
Македонски
ИСБН
978-608-4787-23-5

Симнете го извештајот