Конвенција за правата на детето

Целосниот текст на Конвенцијата за правата на детето како што е усвоен на 20 ноември 1989, а стапи во сила на 2 септември1990.

A photo of the Convention on the Rights of the Child
UNICEF/1990

Главни црти

Конвенцијата за правата на детето е меѓународен договор за човекови права што ги дефинира граѓанските, политичките, економските, социјалните, здравствените и културните права на детето.

Овој документ го соддржи целосниот текст на Конвенцијата за правата на детето како што е усвоен на 20 ноември 1989, а стапи во сила на 2 септември 1990.

Preamble of Convention on the Rights of the Child
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Документи достапни за преземање