Инклузивни предучилишни програми

Брошура за основните концепти за инклузивни предучилишни програми.

An illustration containing a lot of children including children with disabilities walking from pre-school to elementary school
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги разберат основните концепти на инклузивните предучилишни програми, со акцент на децата со попреченост.

A front page of the publication containing its title and an illustration containing a lot of children, including children with disabilities walking from preschool to elementary school building
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 433,96 KB) (PDF, 1,16 MB)