Знаења, ставови и практики кон децата со попреченост

Во оваа брошура дадено е резиме на клучните наоди од анкетата за знаењата, ставовите и практиките во однос на вклучувањето на децата со попреченост.

An illustration containing a set of characters/icons of various people including children with disabilities moving towards a city
UNICEF/2014

Главни црти

Во оваа брошура дадено е резиме на клучните наоди од анкетата за знаењата, ставовите и практиките во однос на вклучувањето на децата со попреченост.
Анкетата обезбедува појдовни информации за разбирање на пречките во општеството што ги спречуваат децата со попреченост да го заземат вистинското
место во него.

A front page containing the title and an illustration containing a set of characters/icons of various people including children with disabilities moving towards a city
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 2,35 MB) (PDF, 2,49 MB)