Здравјето на адолесцентите

Резултати од глобалното истражување за здравјето на учениците во училиштата

A photo of the front page of the publication
UNICEF/2008

Главни црти

Главна цел на Глобалното истражување за здравјето на адолесцентите (ГИЗА) во 2007/2008 во земјата беше да обезбеди прецизни податоци за навиките и однесувањата поврзани со здравјето и заштитните фактори кај учениците и да се воспостави тренд за однесувањата во врска со здравјето во функција на евалуација на здравствената промоција кај младите и во училиштата

A photo of the front page of the publication

Author

Републички завод за здравствена заштита

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски,
Албански

ИСБН

978-9989-716-70-6

Симнете го извештајот

(PDF, 633,73 KB) (PDF, 1,05 MB) (PDF, 1,40 MB)