Законодавство и политики за инклузивно образование

Брошура за инклузивно обраование наменета за подобро разбирање на законите и политиките што се неопходни за да се креира потребната база за успешно спроведување на инклузивното образование.

UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги разберат законите и политиките што треба да се воведат за да се обезбедат потребните услови за инклузивно образование.

a front page of the publication containing its title and an illustration containing a group of people from various institutions including parents and children working on inclusive education

Author

УНИЦЕФ

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 614,53 KB) (PDF, 1,12 MB)