Законодавство и политики за инклузивно образование

Брошура за инклузивно обраование наменета за подобро разбирање на законите и политиките што се неопходни за да се креира потребната база за успешно спроведување на инклузивното образование.

an illustration containing a group of people from various institutions including parents and children working on inclusive education
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги разберат законите и политиките што треба да се воведат за да се обезбедат потребните услови за инклузивно образование.

a front page of the publication containing its title and an illustration containing a group of people from various institutions including parents and children working on inclusive education
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање