Документ за политики за реформи во образованието

Прегледот на образовниот систем во земјата од 2018 г. спроведен од ОЕЦД и УНИЦЕФ посочи неколку причини за негативните трендови во образовниот успех.

A girl raises her hand in a classroom to answer the question raised by her teacher
UNICEF/2010/Georgiev

Главни црти

Во последниве години, Република Северна Македонија постигна значаен напредок во проширување на пристапот до образование и јакнење на институционалниот капацитет. Сепак, и покрај овие подобрувања, сè уште има ограничен напредок на најважната мерка за квалитетот на образовниот систем, а тоа е успехот на учениците. Податоците од Програмата на ОЕЦД за меѓународно оценување на учениците (ПИСА) укажуваат дека образовниот успех во Северна Македонија е понизок од меѓународниот и регионалниот просек и не покажува знаци на подобрување. Прегледот на образовниот систем во земјата од 2018 г. спроведен од ОЕЦД и УНИЦЕФ посочи неколку причини за негативните трендови во образовниот успех. Тука се документирани главните наоди и препораки од прегледот.  

the front page of the publication containing text and a photo of a girl raises her hand in a classroom to answer the question raised by her teacher
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 168,15 KB) (PDF, 225,35 KB) (PDF, 170,75 KB)