Вклученост на децата и младите со попреченост во редовното средно образование

Ова истражување озбебедува увид во моментната состојба поврзана со вклученоста на деца со попреченост во редовното средно образование.

A boy with a visual impairment reading a book with a braille alphabet
UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

Истражувањето за вклученоста на децата и младите со попреченост во редовното средно образование во во земјата беше спроведено од страна на Народниот правобранител, со финансиска поддршка од програмата ИПА на Европска Унија и УНИЦЕФ, во соработка со Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците од Скопје. Клучната цел на истражувањето беше да се согледа тековната состојба во поглед на вклученоста на децата и младите со попреченост во редовното средно образование во во земјата, како основа за утврдување препораки за натамошно подобрување на инклузивноста на образовниот систем.

A front page of the publication containing its title with a photo of a boy with a visual impairment reading a book with a braille alphabet

Автор

Народен правобранител

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски,
Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 713,97 KB) (PDF, 697,05 KB) (PDF, 747,02 KB)