Благосостојбата на децата и младите во време на економска криза

Главна цел на оваа студија е да се утврдат и анализираат ефектите на тековната глобална економска криза врз благосостојбата на децата и младите

a child sitting next to a wood stove with a tea kettle on it
UNICEF/2009

Главни црти

Главна цел на оваа студија е да се утврдат и анализираат ефектите на тековната глобална економска криза врз благосостојбата на децата и младите во Поранешна Југословенска Република Македонја. Дополнителна цел е да се обезбеди проценка на ситуацијата кај најранливите категории на семејства во општеството во време на економската криза.

A front page of the publication containing a photo of a child sitting next to a wood stove with a tea kettle on it.
Автор
Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, Скопје
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски
ИСБН
978-9989-116-54-4

Документи достапни за преземање