Анализа на состојбата на жените и децата во Република Северна Македонија

Овој извештај ја анализира состојбата на сите деца во државата, иако се фокусира што е можно повеќе на најранливите категории.

Two girls sitting on stairs
UNICEFMK

Главни црти

УНИЦЕФ го нарача овој извештај за да обезбеди објективна и проверлива анализа за состојбата на децата и детските права која ќе помогне во планирање на програмите и ќе ги насочи заложбите за застапување и партнерства. Анализата во овој извештај се базира на квантитативни и квалитативни податоци и содржи препораки за справување со причините за неправичност во Северна Македонија.

Two girls sitting on stairs
Автор
UNICEF
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Англиски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 3,03 MB) (PDF, 4,19 MB) (PDF, 3,23 MB)