Здравје и исхрана

УНИЦЕФ работи на зголемување на пристапот до квалитетна, интегрирана и сеопфатна здравствена заштита за сите деца

Мајка што држи дете разговара со доктор пред детето да добие вакцина.
UNICEF/2014/Georgiev