25 मे 2021

रोपेगुना फल: रेडियो कार्यक्रम

This image shows a poster of the radio show Rope Guna Fal सुन्नुहोस् अभिभावक शिक्षामा केन्द्रित धारावाहिक रेडियो नाटक रोपेगुना फल। युनिसेफ र एन्टेना फाउन्डेशन नेपालको सहकार्यमा बनाइएको यो रेडियो नाटकमा बालबालिकाको स्याहार सुसार, खानपान, स्वास्थ्य, सरसफाई, सिकाई, हेरचाह र सुरक्षाको लागि अभिभावकले गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरूको छलफल गरिन्छ।  नेपाली,…, दोश्रो चरण, भाग १, भाग २, भाग ३, भाग ४, भाग ५, भाग ६, भाग ७, भाग ८, भाग ९, भाग १०, भाग ११, भाग १२, भाग १३, भाग १४, भाग १५, भाग १६, भाग ़१७, भाग १८, भाग १९, भाग २०, भाग २१, भाग २२, भाग २३, भाग २४, भाग २५, भाग २६, भाग २७, भाग २८, भाग २९, भाग ३०, भाग ३१, भाग ३२, भाग ३३, भाग ३४, भाग ३५, भाग ३६, भाग ३७, भाग ३८, भाग ३९, भाग ४०, भाग ४१, भाग ४२, भाग ४३, भाग ४४, भाग ४५, भाग ४६, भाग ४७, लकडाउन एपिसोडः, भाग १, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ५, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ७, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ११ , नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १२, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, पहिलो चरणः, भाग १, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ५, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ७, नेपाली भोजपुरी मैथिली  , भाग ८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ११, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १२, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १५, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १७, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग १९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २१, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २२, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २५ , नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २७, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग २९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३१, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३२, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३५, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३७, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ३९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४१, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४२, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४३, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४४, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४५, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४६, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४७, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४८, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ४९, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ५०, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ५१, नेपाली भोजपुरी मैथिली, भाग ५२, नेपाली भोजपुरी मैथिली
10 जनवरी 2021

सुरक्षित विद्यालय सञ्चालनः स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी

This image shows an illustration of children going back to school आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, महामारीको संक्रमणबाट बचावट र सहज सिकाइ वातावारण निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा न्यूनतम क्रियाकलापहरू के-के हुन्? नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको कोभिड-१९को सन्दर्भमा…, स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वहरूः, १. विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टीन र आइसोलेशन सम्बन्धी कार्यहरु सञ्चालन नगर्ने । २. सो उद्देश्यले पहिले प्रयोग भएला विद्यालय निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने । ३. विद्यालय क्षेत्र निकट हुने गरी कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्र सम्बन्धी संरचना नराख्ने । ४. विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने । ५.  सम्बन्धित…, कोभिड-१९ को सन्दर्भमाः विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७, This image shows an illustration of a clipboard
10 जनवरी 2021

सुरक्षित तथा सिकाइमूलक विद्यालय सञ्चालनका लागि थप तयारी

This image shows an illustration of students waiting in line to get their temperature checked at school, जनस्वास्थ्य, सुरक्षा र मनोपरामर्श, १.  बालबालिकाको सुरक्षाका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था: फर्निचर; शौचालय; पर्याप्त प्रकाश र हावा आवत जावत गर्न सक्ने कक्षाकोठा; स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन पानी, सेनिटाइजर; विद्यालयमा आउनेहरुका लागि तापक्रम लिने व्यवस्था गर्ने । २. आचारसंहिताको निर्माण र पालना गर्ने । ३. अनुगमन तथा सहजीकरण उपसमिति गठन । ४. विद्यालय सम्बन्धित कसैमा…, भौतिक सुविधा तथा बसाइ व्यवस्थापनको तयारी, १. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भौतिक दुरी कायम राखी सिक्ने वातावरण तयार गर्न कक्षाकोठा, फर्निचर, शौचालय, छात्रावास, सभाहल आदिको आवश्यकता अनुसार पुनःव्यवस्थापन वा मर्मत गराउने । २. संक्रमणको जोखिम, विद्यार्थी सङ्ख्या तथा उपलब्ध भौतिक पुर्वाधारका आधारमा विद्यालय सञ्चालनका निम्न विकल्पहरू अपनाउने । सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन…, विद्यालय सञ्चालनको अवधिमा गर्नुपर्ने कार्यहरू, सुरक्षित सञ्चालन १. आवश्यक रणनीति र कार्ययोजना तयार गर्ने २. सबैको ज्वरो परीक्षण ३. अनिवार्य मास्कको प्रयोग, विपन्न बालबालिकालाई मास्क वितरण ४. विद्यालय परिवार बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विद्यालय परिसरमा आउन निषेध गर्ने ५. आचारसंहिता सबैले देख्ने ठाँउमा टाँस्ने ६. फोकल शिक्षकको व्यवस्था, कक्षागत वा समूहगत विद्यार्थी मनिटरको व्यवस्था ७. विद्यार्थी…, कोभिड-१९ को सन्दर्भमाः विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७, This image shows an illustration of a clipboard