बाल स्वास्थ्य

के तपाईंलाई थाहा छ, शिशु पछि गएर कति खुशी र स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरामा उसको पहिलो १,००० दिनको ठुलो हात रहन्छ ?

UNICEF Nepal

हरेक अभिभावकको चाहना आफ्नो छोराछोरी पछि गएर हँसिलो र स्वस्थ रहोस भन्ने नै हुन्छ। पहिलो १,००० दिनमा बालबालिकाले कस्तो खाना खान्छ, कसरी खेल्छ र उसले कस्तो हेरचाह पाउँछ भन्ने कुरा नै उसको जीवनको जग हो।

बाल स्वास्थ्य