बाल स्वास्थ्य

के तपाईंलाई थाहा छ, शिशु पछि गएर कति खुशी र स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरामा उसको पहिलो १,००० दिनको ठुलो हात रहन्छ ?

बाल स्वास्थ्य
UNICEF Nepal