बाल पोषण

के तपाईंलाई थाहा छ, पहिलो दुइ बर्षमा बालबालिकाले खाने हरेक खानाको ७५ प्रतिशत भाग मस्तिष्क निर्माणमा उपयोग हुन्छ ?

बाल पोषण
UNICEF Nepal