कोरोना केयर

कोभिड-१९ बाट कसरी बच्ने र बचाउने? हेर्नुहोस् नेपाल सरकार, युनिसेफ र नेपाल टलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कोरोना केयर!

युनिसेफ
This image shows a shot of the recording process of the TV show Corona Care
UNICEF Nepal/2020/SSingh