မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အချုပ် (၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ - ဩဂုတ်)

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2019/Minzayar Oo

အဓိကဖော်ပြချက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမရှစ်လတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၂၅၇ ဦး) ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါသည် (၂၈၄ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။  ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ (၄၂) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး၊ စစ်ကိုင်းတွင် (၁၂) ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင်တွင် (၁၁) ရာခိုင်နှုန်း၊  ကချင်တွင် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကရင်တွင် (၇) ရာခိုင်နှုန်းစီတို့ အသီးသီးရှိကြပါသည်။ အခြားဒေသများ (ပဲခူး၊ ချင်း၊ ကယား၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်နှင့် တနင်္သာရီ) တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၁၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ကလေးထိခိုက်ခံစားရသူရာခိုင်နှုန်း အများဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပြီး စုစုပေါင်းထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ   ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပစ်မှတ်ထားသောပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။

UNICEF Myanmar
စာရေးသူများအမည်
UNICEF Myanmar
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ
ဘာသာစကားများ
English