အိမ်တွင် ကျန်းမာသော ဒစ်ဂျစ်တယ် အလေ့အထများ ဖန်တီးနိုင်ရန် နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး

နည်းပညာနှင့် သင့်မိသားစုအကြား၊ မိသားစုဝင် အချင်းချင်းကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမို တိုးတက်လာစေရန် ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များ

UNICEF
UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2013/Kyaw Kyaw Winn
11 ဇွန်လ 2024