အချိန်မီကုသမှုရရှိခြင်းက ကလေးငယ်ကို အာဟာရချို့တဲ့မှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်

#ForEveryChild, nutrition

By Minzayar Oo
UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2022/Minzayar Oo
02 စက်တင်ဘာလ 2022