Prindërimi për Shëndet Jetëgjatë të Fëmijëve të Vegjëlv

Ndihmojmë prindërit që t’ua japin fëmijëve të tyre fillimin më të mirë të mundshëm në jetë

UNICEF Mal i Zi
Djevojčica trči ocu u zagrljaj
UNICEF Mal i Zi / Duško Miljanić / 2015