UNICEF: respektoni masat për t'i mbajtur shkollat të hapura

UNICEF-i u bën thirrje autoriteteve kombëtare dhe lokale, prindërve, mësuesve dhe studentëve që të sigurojnë respektimin e masave në institucione parashkollore, shkolla dhe komunitete lokale

UNICEF Mali i Zi
djevojcica u skoli
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
27 Shtator 2021

PODGORICË, 9 SHTATOR 2021 – UNICEF-i u bën thirrje autoriteteve kombëtare dhe lokale, prindërve, mësuesve dhe nxënësve që të sigurojnë që masat epidemiologjike të respektohen në çdo institucion parashkollorë, shkollë fillore dhe të mesme dhe në të gjitha komunitetet lokale në të gjithë Malin e Zi, në mënyrë që shkollat ​​dhe institucionet parashkollore të mbahen të hapura në mënyrë të sigurt. gjatë pandemisë. Është në interesin më të mirë të Malit të Zi për të bërë këtë pasi humbja në zhvillim dhe përvojat e komprometuara të të mësuarit të përjetuara nga fëmijët dhe të rinjtë nuk mund të kapërcehen nëse nuk u sigurohet mundësia për të ndjekur vazhdimisht institucionet parashkollore dhe shkollat  ​​gjatë pandemisë.

UNICEF-i përsërit se Raporti i fundit global i UNICEF-it dhe UNESCO-s, i cili paraqet të dhëna nga 191 vende tregon se, deri më tani, nuk është vërejtur asnjë lidhje shkakësore midis hapjes së shkollave dhe shkallës së transmetimit të COVID-19. Kërkimet shkencore të kryera në të gjithë botën tregojnë se për sa kohë që respektohen masat, shkollat ​​dhe institucionet parashkollore mund të qëndrojnë të hapura në mënyrë të sigurt.

Juan Santander, përfaqësuesi i UNICEF -it në Mal tëZi
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Juan Santander, përfaqësuesi i UNICEF -it në Mal tëZi, duke folur për atë se sa e rëndësishme është që shkollat të qëndrojnë të hapura gjatë pandemisë së koronavirusit, në Podgoricë, shtator 2021.

Mbyllja e shkollave nuk e zgjidh problemin e mosrespektimit të masave të #DistancaDuartMaska në rreth ndërtesave të shkollave. E njëjta sjellje do të jetë e përhapur në komunitetet lokale edhe nëse shkollat ​​janë të mbyllura. Kjo është çështje që duhet të trajtohet në mënyrë individuale nga secili komunitet lokal për të siguruar që të gjithë të respektojnë të gjitha masat e përshkruara aktuale për t'i mundësuar fëmijëve të shkojnë në shkollë dhe për t'i mundësuar prindërve të tyre të shkojnë në punë në mënyrë të sigurt.

Juan Santander, Përfaqësuesi i UNICEF -it në Mal të Zi

Dr Senad Begić, Këshilltar i Lartë i Shëndetit në UNICEF në Mal të Zi tërhoqi vëmendjen për faktin se aktualisht mungojnë provat për të mbështetur deklaratën se më shumë se 200 nxënës dhe 50 mësues janë infektuar në shkolla – dhe jo para se shkollat të hapeshin - gjatë javës së parë të vitit të ri shkollor. Ai gjithashtu theksoi se është thelbësore që të gjithë të respektojnë masat epidemiologjike në komunitetet lokale, si dhe në institucionet parashkollore dhe shkolla.

Me shkallët e larta të transmetimit të pranishme në komunitetet lokale, është vërtet joreale të pritet që shkollat ​​të jenë "ishuj të izoluar" ku nuk do të ndodhë kurrë transmetimi i virusit. Megjithatë, ato do të mbeten "ishujt më të sigurt të mundshëm" nëse respektohen të gjitha masat e kontrollit. Përfitimet nga hapja e shkollave, në kuptim të mirëqenies dhe zhvillimit të fëmijëve, janë të pakrahasueshme dhe nuk mund të krahasohen me asnjë vend ose mjedis tjetër  komunitar ku mund të ndodhë transmetimi i virusit. Nëse shkollat ​​mbyllen, fëmijët do të vazhdojnë të mblidhen në vende të tjera të pasigurta në komunitet dhe zinxhiri i transmetimit mes tyre do të mbetet. Me mbylljen e shkollave, fëmijët do të privohen nga një mjedis ushqyes shkollor dhe nuk do të arrihet asnjë kontribut pozitiv në lidhje me kontrollin e transmetimit të virusit.

Dr Senad Begić, Këshilltar i Lartë i Shëndetit në UNICEF në Mal tëZi
dr Senad Begić
UNICEF në Mal të Zi / Dusko Miljanic/ 2021
Dr Senad Begić, Këshilltar i Lartë i Shëndetit në UNICEF në Mal të Zi, duke theksuar se është thelbësore që të gjithë që të respektojnë masat epidemiologjike në komunitetet lokale, si dhe në institucionet parashkollore dhe shkolla, në Podgoricë, shtator 2021.

Disponueshmëria e vaksinave për mësuesit, prindërit dhe të gjithë anëtarët e rritur të familjes e ka bërë hapjen e shkollave dhe institucioneve parashkollore edhe më të sigurt, pasi vaksinat zvogëlojnë ndjeshëm mundësinë që njerëzit të vuajnë nga format e rënda të COVID-19 dhe kështu të kenë nevojë për shtrim në spital. Është përgjegjësi individuale e secilit prej nesh që të vaksinohet, të marrë vaksinën, në mënyrë që të mbrojmë veten dhe veçanërisht, ata që janë më të prekshëm nga COVID-19.

Pandemia ka shkaktuar ndërprerjen më katastrofike të arsimit në historinë e fundit. Do të kalojë ca kohë para se të mund t’i lëmë lamtumirën pandemisë. Fëmijët dhe të rinjtë nuk mund të presin më. Ata urgjentisht duhet të kenë mësim të vazhdueshëm të bazuar në klasë. Kjo është e një rëndësie parësore për edukimin e fëmijëve, për shëndetin e tyre mendor dhe për zhvillimin e tyre të përgjithshëm, si dhe për ekonominë e Malit të Zi dhe për zhvillimin e vendit në tërësi. UNICEF-i, UNESCO dhe Banka Botërore kanë lansuar  Misioni i Rimëkëmbjes Arsimore 2021 i cili fokusohet në tre prioritete: kthimin e të gjithë fëmijëve në shkollë, rikuperimin e mësimit të humbur dhe mbështetjen e mësuesve. Këto prioritete janë të zbatueshme për çdo vend në mënyrë që të kapërcejnë dëmet e shkaktuara nga pandemia dhe të sigurojnë të ardhme më të mirë.