Shkollat për shekullin e 21-të

Më shumë se gjashtë mijë fëmijë dhe qindra mësues në rajonin më të varfër, në pjesën veriore të Malit të Zi, po marrin pjesë në transformimin e shkollave për shekullin e 21-të

UNICEF Crna Gora
Digitalno, inkluzivno, transformativno i kvalitetno obrazovanje za svako dijete
UNICEF Mali i Zi
20 Mars 2024