Pljevlja – lider në ndërtimin e një komuniteti gjithëpërfshirës

UNICEF bën thirrje që fondet e qëndrueshme nga buxhetet komunale dhe kombëtare të sigurohen në qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara

UNICEF Mali i Zi
Huan Santander šef predstavništva UNICEF-a sa Zoranom Vukovićem, trenerom FK Breznica i šampionkama ženskog fudbala u CG
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
10 Qershor 2021

PLJEVLJË, 10 QERSHOR 2021 – Ndërtimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse fillon nga ofrimi i mundësive të barabarta për çdo fëmijë në komunitetet lokale – ky ishte përfundimi i udhëtimit në terren të Përfaqësuesit të UNICEF-it në Mal të Zi, Juan Santander, në Pljevljë, ku u takua me Kryetarin e Komunës, Igor Goluboviov, drejtoreshën e Qendrës së Kujdesit Ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, Svetlana Dujović, dhe trajnerin e ekipit të futbollit të femrave, Zoran Vuković.

Jam i lumtur të filloj vizitat në terren në Pljevljë, pasi në veri të Malit të Zi ka më së shumti fëmijë të varfëri. UNICEF-i do të punojë me Pljevljën dhe komunat e tjera për të siguruar fonde të qëndrueshme për shërbimet thelbësore familjare si qendrat e kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara. Gjithashtu do të punojmë me komunat për të siguruar që shkollat të qëndrojnë të hapura gjatë pandemisë dhe të përmirësohet cilësia e arsimit. Së fundi, është e rëndësishme që fëmijëve dhe të rinjve t'u ofrohen më shumë aktivitete sportive dhe kulturore falas në çdo bashkësi lokale, dhe klubi i futbollit të femrave “Breznica” në Pljevljë është shembull frymëzues.

Juan Santander, përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi
Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi dhe Igor Golubovic, Kryetari i Komunës së Pljevljës, në Pljevljë, në qershor 2021.
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi dhe Igor Golubovic, Kryetari i Komunës së Pljevljës, në Pljevljë, në qershor 2021.

Kryetari i Komunës së Pljevljës, Igor Golubović, ra dakord që fondet e qëndrueshme për qendrën e kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara në Pljevljë duhet të sigurohen nga buxhetet komunale dhe kombëtare. Sipas Golubović, mbështetja e qendrave rinore nga autoritetet komunale dhe kombëtare është prioritet në mënyrë që të rinjtë të kenë më shumë mundësi për të fituar aftësi dhe përvoja të ndryshme përmes aktiviteteve të ndryshme jashtë shkollës në komunitetin lokal.

Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi, me një djalë, përdorues i Qendrës së Kujdesit Ditor për Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me Svetlana Dujović, drejtoresha e Qendrës së Kujdesit Ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Pljevljë, në qershor 2021.
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi, me një djalë, përdorues i Qendrës së Kujdesit Ditor për Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me Svetlana Dujović, drejtoresha e Qendrës së Kujdesit Ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Pljevljë, në qershor 2021.

Brenda qendrës së kujdesit ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara, Santander u njoh me shërbime të ndryshme që u ofrohen familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara në Pljevljë. Sipas Svetlana Dujović, drejtoreshë e qendrës së kujdesit ditor, këto shërbime u bënë edhe më të rëndësishme gjatë pandemisë dhe u zhvilluan shërbime të reja elektronike për të mbështetur familjet gjatë periudhave të mbylljes totale dhe mbylljes së shkollave. Bashkëpunimi i ngushtë i qendrës së kujdesit ditor me Shoqatën e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara “Ray of Hope”, shkollat, institucionet parashkollore, qendrat shëndetësore dhe qendrat e mirëqenies sociale, provuan se janë thelbësore për mbështetjen e familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara.

Džejrana Čengić, kampione e Klubit të Futbollit të Femrave “Breznica”, në bisedë me Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi, në Pljevljë, në qershor 2021.
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Džejrana Čengić, kampione e Klubit të Futbollit të Femrave “Breznica”, në bisedë me Juan Santander, Përfaqësues i UNICEF-it në Mal të Zi, në Pljevljë, në qershor 2021.

Džejrana Čengić, kampione e Klubit të Futbollit të Femrave “Breznica”, ndau me Santander gëzimin e saj për realizimin e dëshirës së saj të fëmijërisë për të luajtur futboll. Ajo shpreson që në të ardhmen, futbolli i femrave do të njihet njësoj si ai i meshkujve, dhe u rekomandon të gjitha vajzave që dëshirojnë të luajnë futboll ta bëjnë atë. Trajneri i saj, Zoran Vuković, ftoi prindërit e vajzave që do të dëshironin të luanin futboll të vizitojnë trajnimet e tyre dhe të kenë njohuri të dorës së parë mbi përfitimet nga sporti si për vajzat ashtu edhe për djemtë. Ai njoftoi për një bashkëpunim të ri me Qendrën e Kujdesit Ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe Lojërat Olimpike Speciale në mënyrë që futbolli të jetë në dispozicion jo vetëm për djemtë dhe vajzat, por edhe për fëmijët me dhe pa aftësi të kufizuara në Pljevljë.

Nëse e lejon situata epidemiologjike. Santander do të vazhdojë me vizitat në terren dhe takimet me fëmijë, prindër dhe profesionistë që punojnë me familje në të gjithë vendin, në mënyrë që të dëgjojnë drejtpërdrejt prej tyre për sfidat kryesore me të cilat përballen dhe mënyrat më të mira për t'i mbështetur ata.