Interesi më i mirë i fëmijës duhet të jetë gjithmonë prioritet

UNICEF është shumë i shqetësuar lidhur me raportet dhe videot e fundit në media që tregojnë fëmijë që vuajnë para shtëpisë së tyre në Podgoricë.

UNICEF Mali i Zi
djevojčice
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2018
23 Qershor 2021

PODGORICË, 18 QERSHOR 2021 – UNICEF është shumë i shqetësuar lidhur me raportet dhe videot e fundit në media që tregojnë fëmijë që vuajnë para shtëpisë së tyre në Podgoricë.

UNICEF u bën thirrje autoriteteve që të përmirësojnë urgjentisht koordinimin midis gjyqësorit, policisë dhe qendrave për punë sociale dhe të sigurohen që përgatitjet dhe planet e duhura profesionale të bëhen në mënyrë që çdo veprim i ndërmarrë nga shteti në thelb të ketë interesin më të mirë të fëmijës.

Në të gjitha rastet duhet të sigurohet trajtim miqësor për fëmijët për të parandaluar traumatizimin e tyre të mëtejshëm. UNICEF është i gatshëm të mbështesë qeverinë e Malit të Zi në këto përpjekje.

UNICEF gjithashtu u bën thirrje të gjithëve dhe veçanërisht mediave për respektimin e të drejtave digjitale, privatësisë dhe dinjitetit të fëmijëve.