Pajisje të reja për ruajtjen e sigurt të vaksinave

Falë UNICEF-it, 17 frigoriferë të rinj specialë për ruajtjen adekuate të vaksinave u janë ofruar institucioneve shëndetësore malazeze

09 Tetor 2022
Donacija Montefarm
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic/2022

Podgoricë, 9 tetor 2022 – Ruajtja adekuate e vaksinës është thelbësore për të siguruar që imunizimi të jetë efektiv. Për këtë arsye, me mbështetjen e UNICEF-it, institucioneve shëndetësore malazeze u janë dhënë 17 frigoriferë specialë.

“I jam shumë mirënjohës UNICEF-it për mbështetjen dhe ndihmën e vazhdueshme për sistemin shëndetësor të Malit të Zi. Kjo lloj ndihme, e cila mundëson ruajtjen e sigurt të vaksinave, ka një rëndësi të madhe për sigurinë dhe përdorimin e mëtejshëm të tyre”, tha Ministri i Shëndetësisë i Malit të Zi, Dragoslav Šćekić.

Globalisht, UNICEF-i dhe partnerët e tij po shfrytëzojnë energjinë diellore, teknologjinë celulare dhe telemetrikën për të siguruar që vaksinat të arrijnë çdo fëmijë pa humbur efektivitetin e tyre nga ekspozimi ndaj nxehtësisë ekstreme ose kushteve të motit të ftohtë. UNICEF blen pajisje me zinxhir të ftohtë me vlerë më shumë se 100 milionë dollarë çdo vit, duke ndihmuar në dërgimin e vaksinave në mënyrë të sigurt për komunitetet që kanë më shumë nevojë për to, në të gjithë botën

“Vaksinat janë metoda më e sigurt në botë për të mbrojtur fëmijët nga sëmundjet kërcënuese për jetën. Që ato të funksionojnë, ato duhet të ruhen siç duhet. UNICEF do të vazhdojë të mbështesë sistemin shëndetësor malazez për të përmirësuar më tej menaxhimin e vaksinave”, tha Përfaqësuesi i UNICEF-it në Mal të Zi, Juan Santander.

Frigoriferët e rinj specialë me stabilizues të tensionit ofrojnë kushte optimale, pasi funksionojnë pa ndryshime të rëndësishme në temperaturën e ruajtjes, edhe kur hapen dhe mbyllen disa herë në ditë. Në rast të ndërprerjes së energjisë, frigoriferët lejojnë që temperatura e brendshme të mbetet e qëndrueshme për një periudhë të gjatë kohore, duke siguruar kështu cilësinë maksimale të vaksinave.

“Dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast për të falënderuar UNICEF-in për bashkëpunimin që ka rezultuar në donacione të shumta, jashtëzakonisht të rëndësishme, si për Montepharm ashtu edhe për të gjithë sektorin e shëndetësisë publike në Mal të Zi, veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19. Mbështetja që kemi pasur me donacionin e vlefshëm të dhomës për ruajtjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e vaksinave, si dhe pajisjet bashkëkohore shoqëruese, ka përmirësuar dhe zgjeruar sistemin ekzistues të 'zinxhirit të ftohtë' në Montepharm”, tha drejtori i Montepharm. Goran Marinović.

Gjatë dy viteve të fundit, UNICEF ka kontribuar me pajisje, barna dhe materiale të tjera konsumuese të lidhura me COVID-in dhe imunizimin me vlerë më shumë se 1.2 milionë euro. Në periudhën e ardhshme, UNICEF do të vazhdojë të ofrojë këtë lloj mbështetjeje për Malin e Zi, duke përfshirë edhe përmes partneritetit të tij me BE-në.

Kontakte me mediat

Jelena Perović
Communication Officer
UNICEF Montenegro
Tel: +382 69 225 315

Rreth UNICEF-it

UNICEF promovon të drejtat dhe mirëqenien e çdo fëmije, në çdo gjë që bëjmë. Së bashku me partnerët tanë, ne punojmë në 190 vende dhe territore për ta përkthyer këtë angazhim në veprim praktik, duke përqendruar përpjekje të veçanta në arritjen e fëmijëve më vulnerabël dhe më të përjashtuar, në dobi të të gjithë fëmijëve, kudo.

Për më shumë informacion rreth UNICEF-it dhe punës së tij për fëmijët, vizitoni www.unicef.org.

Ndiqni UNICEF-in në Twitter dhe Facebook