Socijalna i dječja zaštita

U Crnoj Gori UNICEF teži iskorjenjivanju nasilja nad djecom, zanemarivanja i nefunkcionalnog roditeljstva, te povećanju svijesti o sprečavanju nasilja nad djecom, posebno onom najranjivijom.

Žive statue
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

Izazov

Spriječiti nasilje nad djecom prije nego što ono dovede do štetnih životnih ishoda

Nasilje i negativna iskustva u djetinjstvu, uključujući i zanemarivanje, emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje ili disfunkcionalno roditeljstvo, podrivaju odnos roditelj–dijete s pogubnim posljedicama po pojedinačnu žrtvu, njihovu zajednicu i društvo. Sada imamo uvjerljive dokaze da negativna iskustva i slaba povezanost sa roditeljskom figurom tokom djetinjstva dovode do štetnih ishoda po zdravlje, obrazovanje i zaposlenje, a često su povezani i s nasiljem i kriminalom.

Većina roditelja (77%) ne dozvoljava svojoj djeci da preispituju njihove odluke.

Jedna trećina stanovnika Crne Gore poznaje bar jedno dijete koje je pogođeno vršnjačkim nasiljem, koje uključuje fizičke, seksualne i ekonomske vidove nasilja.    
Istraživanje iz 2016. godine ukazalo je na visok nivo tolerancije na nasilje i nisku svijest o tome što je nasilje među građanima Crne Gore:
• 76% misli da udarac prutom nije nasilje
• 66% misli da udarac rukom po zadnjici nije nasilje
• 47% misli da vika nije nasilje
• 36% misli da šamar nije nasilje
• 30% misli da prijetnje nijesu nasilje
• 23% misli da ucjene nijesu nasilje.
 

Zanemarivanje, seksualno zlostavljanje i mnogi aspekti disfunkcionalnog roditeljstva … i dalje su tabu... – mada javni dijalog počinje da se otvara.

Većina roditelja (77%) ne dozvoljava svojoj djeci da dovode u pitanje njihove odluke. U načelu ih više brine zanemarivanje nego fizičko nasilje: 57% roditelja kaže da bi prijavili zanemarivanje djeteta, dok bi 47% prijavilo emocionalno odbacivanje djeteta, a tek 25% bi prijavilo ako dijete trpi batine.
Dječaci i djevojčice iz romskih zajednica izloženi su višim stopama nasilja i jedini su segment društva pogođen dječjim brakovima i ranim rođenjem djeteta. U domaćinstvima u zajednicama Roma i Egipćana, 41% žena i 53% muškaraca smatra da je ponekad opravdano da suprug udari ili tuče svoju ženu. 
Zanemarivanje, seksualno zlostavljanje i mnogi aspekti disfunkcionalnog roditeljstva, kao što su alkoholizam, zavisnost i problemi mentalnog zdravlja, i dalje su uglavnom tabu ili se daleko manje razumiju ili se manje o njima govori, mada javni dijalog počinje da se otvara.
 

Rješenje

Zaustavimo nasilje nad djecom

UNICEF i Vlada moraju se postarati da programi obuhvate i one najranjivije, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, izbjeglice, romsku djecu i djecu bez roditeljskog staranja.
Drugi načini kako UNICEF i njegovi partneri mogu da okončaju nasilje nad djecom:
• Povećati  vidljivost institucija, upoznati javnost s njihovim postojanjem i povećati povjerenje u institucije koje  pružaju podršku žrtvama nasilja.
• Promovisati angažovanje škola, zdravstvenih ustanova, policijskih stanica, sistema pravosuđa i socijalnog staranja da se osigura odgovarajuća reakcija za djecu žrtve nasilja.
• Povećati svijest među profesionalcima i građanima o važnosti prijavljivanja nasilja.
• Podržati širenje multidisciplinarnog odgovora za djecu žrtve nasilja.
• Zagovarati ulaganja da se osigura djelotvorno praćenje aktivnosti prevencije i odgovora na nasilje nad djecom.
 

Materijali

Ovdje predstavljeni materijali o nasilju nad djecom čine tek mali odabir ukupnih materijala koje je pripremio UNICEF sa svojim partnerima u regionu.

Zaustavimo nasilje nad djecom – Ššest strategija za djelovanje: Zaustavimo nasilje nad and djecom: šest strategija za djelovanje nudi naučne dokaze o efektivnim inicijativama, kao što su Globalno partnerstvo  i INSPIRE, za rješavanje problema nasilja nad djecom, nastalih na osnovu višedecenijskog iskustva UNICEF-a i drugih parnera, uz informacije koje obezbjeđuju ključni partneri. Ovaj izvještaj je objavljen je u okviru globalne inicijative #EndViolence, koja poziva na zaustavljanje svih vidova nasilja nad djecom.

UNICEF #EndViolence: Mmultidimenzionalni pristup za eliminisanje nasilja tokom djetinjstva širom svijeta na internet stranici posvećenoj toj temi.

Rezultati