UNICEF poziva na poboljšanje zaštite najugroženije djece

Crna Gora se obavezala da će garantovati ostvarivanje prava svakog djeteta

25 April 2022

PODGORICA, 22. april 2022. – Djeca moraju biti zaštićena od svih rizika koji bi mogli uticati na njih tokom interakcije s osobljem pružalaca usluga.  Riječ je o principu uvođenja mjera zaštite djece, koje će doprinijeti da sve institucije, organizacije i aktivnosti budu sigurnije za svu djecu.

Mjere zaštite djece štite ih od potencijalnih rizika, kao što su: fizičko nasilje, seksualno nasilje, eksploatacija i zlostavljanje, ekonomska eksploatacija, neobezbjeđivanje fizičke i emocionalne sigurnosti, zanemarivanje fizičkih, emocionalnih i fizičkih potreba, štetne kulturne prakse, kršenje privatnosti i izlaganje bez dozvole.

Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta (CRC), Crna Gora se obavezala da će garantovati ostvarivanje prava svakog djeteta, s posebnim fokusom na djecu koja su u najvećem riziku i najnepovoljnijoj situaciji i obezbijediti im ključne usluge socijalne i dječje zaštite.

UNICEF pozdravlja dosad ostvareni napredak u pogledu unapređenja sistema dječje zaštite u Crnoj Gori i pozdravlja plan za izradu nove Nacionalne strategije socijalne i dječje zaštite (2023–2027), kao i planiranu reformu relevantnog zakonodavnog okvira. Upravo ove reforme i strateški planovi predstavljaju ključne prilike za unapređenje pokrivenosti, kvaliteta i održivosti osnovnih usluga, kao i priliku za poboljšanje mjera zaštite djece.

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori aktivno sarađuje s Ministarstvom finansija i socijalnog staranja na izradi i sprovođenju kratkoročnih i dugoročnih akcionih planova, u cilju progresivnog razvoja  paketa esencijalnih usluga socijalne i dječje zaštite, na razradi ekonomske argumentacije za povećanje ulaganja u usluge socijalne i dječje zaštite, na osmišljavanju mehanizama za održivo finansiranje osnovnih usluga koje pružaju Vladini i nevladini akteri, uključujući reviziju sistema licenciranja pružalaca usluga, osiguranje efikasne i blagovremene kontrole kvaliteta usluga, kao i na primjeni zaštitnih procedura za sve stručne radnike i pružaoce usluga koji u svom radu dolaze u direktan kontakt s djecom.

Pored toga što ne zadovoljavaju sve potrebe, trenutno dostupne usluge namijenjene najugroženijoj djeci ostaju neodržive zbog sistemskih nedostataka u pogledu predvidljivosti finansiranja i institucionalnih kapaciteta. Neki od primjera takvih važnih usluga koje treba učiniti održivim uključuju: uslugu porodičnog saradnika, Nacionalnu SOS liniju za djecu žrtve nasilja, psihosocijalnu podršku, SOS roditeljsku liniju, besplatnu pravnu pomoć i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, ističe da je UNICEF spreman da nastavi da podržava napore koji su neophodni za prevazilaženje kritičnih nedostataka u sistemu socijalne i dječje zaštite. „UNICEF u svom radu zastupa i sprovodi mjere zaštite djece na svim nivoima i sa svim partnerima. Naša kontinuirana podrška Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podrazumijeva izgradnju institucionalnih kapaciteta, unapređenje dostupnosti i održivosti usluga socijalne i dječje zaštite, kao i zaštitnih procedura koje su u skladu sa standardima EU. UNICEF poziva nadležne da osiguraju kvalitetno sprovođenje, praćenje i održivost usluga socijalne i dječje zaštite”, izjavio je Santander.

Kontakti za medije

Gorana Banda
UNICEF Crna Gora
Telefon: +382 69 580 694

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook