Rezultati

Kvalitetno obrazovanje

Children in the library
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Inkluzivno obrazovanje

Children in the classroom
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2011

Broj djece sa smetnjama u razvoju, koja su uključena u redovno obrazovanje 2018. godine, deset  puta je veći nego 2009. godine. Iako mu je fokus na omogućavanju pristupa redovnim školama djeci sa smetnjama u razvoju, UNICEF ulaže značajne napore i u podršku partnerskim institucijama i školama, u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju. Ta podrška polazi od izgradnje kapaciteta predškolskih ustanova do pružanja podrške rane intervencije djeci sa smetnjama u razvoju, omogućavanja korišćenja kvalitetnih i inovativnih materijala za podučavanje i učenje − kao što su digitalni udžbenici odnosno udžbenici u DAISY formatu, sve do jačanja kapaciteta resursnih centara, čiji je zadatak pružanje podrške redovnim školama.

UNICEF se fokusira na razvoj politika, kao što je i nedavno usvojena Strategija inkluzivnog obrazovanja (2019–2025), čiji je cilj poboljšanje inkluzivne kulture i prakse na nivou škole i omogućavanje da sva djeca sa smetnjama u razvoju dobiju kvalitetno obrazovanje i brigu.

Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Montenegro
The Early Years - An Opportunity of a Lifetime. This is a story about Kalina.

Obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu

UNICEF-ova kampanja za društvene promjene, sprovedena tokom 2015. i 2016. godine u opštinama na sjeveru države, dovela je do povećanja stope upisa u predškolsko obrazovanje, i to u prosjeku za 22% u odnosu na godine prije kampanje.

U svom radu, UNICEF se fokusira i na poboljšanje pravičnosti i inkluzivnosti predškolskog obrazovanja. Kako bi se djeci koja žive u ruralnim područjima omogućio pristup vrtićima, u 16 opština u svim regijama Crne Gore, uspostavljene su interaktivne službe za rano i predškolsko obrazovanje.

Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Montenegro
Let's provide quality support from the earliest childhood - for every child I UNICEF Montenegro

Kvalitetno obrazovanje

U cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori, UNICEF je pokrenuo inicijativu, u saradnji s Ministarstvom prosvjete, s namjerom da se  socijalno-emocionalne vještine 21. vijeka integrišu u redovnu nastavu i učenje. Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori oslonila se na iskustva drugih zemalja − uglavnom na znanja i iskustva Jubilejnog centra Univerziteta u Birmingemu – u cilju reforme predmetnih programa u osnovnim i srednjim školama i zakonodavstva u oblasti obrazovanja, kako bi socijalne i emocionalne vještine bile integrisane u nastavne planove i programe. Ovaj program se trenutno sprovodi u 46 osnovnih i srednjih škola i pokriva gotovo 15.000 djece i adolescenata. Pored toga, ovakav prilagođen program sprovodi se i u vanškolskim sredinama za najugroženije grupe: djecu bez roditeljskog staranja, djecu u kontaktu sa zakonom, djecu pogođenu siromaštvom i djecu iz romske i egipćanske zajednice.

Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Montenegro
How adolescents from the north of 🇲🇪 develop socio-emotional skills
Link do videa na njegovom hosting sajtu/domenu
UNICEF Montenegro
Šta su socio-emocionalne vještine i zašto su one važne?

U cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i poboljšanja postignuća učenika, UNICEF je pružio podršku Ministarstvu prosvjete u izradi Nacionalnog izvještaja za ciklus PISA 2015, zajedno s Akcionim planom za njegovu implementaciju za period 2019−2022.