Rezultati

Kvalitetno obrazovanje

Đaci
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Inkluzivno obrazovanje = pristup obrazovanju

UNICEF i Vlada Crne Gore u septembru 2010. godine pokrenuli su kampanju „Govorimo o mogućnostima“ za rješavanje pitanja društvene isključenosti i diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, koje su prisutne u zemlji, kako je to pokazalo istraživanje sprovedeno ranije te godine. U kampanju se od samog početka uključilo više od 100 partnera, uključujući i medije, Vladu, civilno društvo i privatni sektor. Od tada se stavovi prema osobama sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori konstantno unapređuju u pravcu pune inkluzije: procenat građana Crne Gore kojima je neprihvatljivo da dijete sa smetnjama u razvoju pohađa isto odjeljenje kao i njihovo dijete opao je sa 64% u avgustu 2010. godine na 20% samo tri godine kasnije.

Kvalitetno obrazovanje (socio-emocionalne vještine, PISA)

Program međunarodnog testiranja učenika (PISA) je studija koju Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sprovodi u čitavom svijetu. Cilj PISA testiranja je evaluacija obrazovnih sistema zemalja mjerenjem rezultata koje 15-godišnjaci ostvaruju u matematici, prirodnim naukama i čitanju. Na taj način se zemljama omogućuje da unaprijede svoje obrazovne politike i ishode. PISA testiranja sprovedena od 2006. do 2015. godine pokazala su da crnogorski obrazovni sistem ne obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje djeci i adolescentima i da mnogo nastavnika i dalje koristi prevaziđene nastavne metode i od učenika traže samo reproduktivno znanje.
Kako bi unaprijedila kvalitet obrazovanja u Crnoj Gori, Predstavništvo UNICEF-a je, u saradnji s Ministarstvom prosvjete, pokrenula inicijativu za integrisanje socio-emocionalnih/vještina za XXI vijek u svakodnevnu nastavu i učenje. Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori koristila je iskustva drugih zemalja, a najviše Jubilej centra (Jubilee Centre) Univerziteta u Birmingemu, za reformisanje nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i promjenu obrazovnih propisa, kako bi se socio-emocionalne vještine integrisale u predmetne programe. Novi program je obuhvatio gotovo 15.000 djece i adolescenata u redovnim školama, a prilagođen je i realizovan u vanškolskom kontekstu i za najranjivije kategorije: djecu bez roditeljskog staranja, djecu u kontaktu sa zakonom, djecu pogođenu siromaštvom i romsku djecu.
 

Socio-emocionalne vještine (formalno obrazovanje)

Najnovija istraživanja u oblasti neurologije, obrazovanja i psihologije potvrdila su da su vještine, kao što su samoregulacija, kritičko razmišljanje, motivacija i preduzetnički duh, kao i zahvalnost, empatija i integritet, podjednako važne kao i intelektualne sposobnosti za uspjeh u školi i kasnije u karijeri, a još i više za ukupnu dobrobit i sreću u životu. Iz tog razloga se socio-emocionalne vještine, kao i digitalna pismenost, označavaju kao vještine za XXI vijek. U Crnoj Gori, adolescenti čine otprilike 14% od ukupno 620.000 stanovnika, odnosno 85.000 stanovnika uzrasta 10 do 19 godina. Internet koristi91% djece, a 87% njih to radi svakodnevno. UNICEF od 2015. godine pruža podršku Ministarstvu prosvjete za uvođenja digitalne pismenosti putem obezbjeđivanja raznih materijala za učenike, nastavnike i roditelje, uključujući i onlajn portal, koji će nastavnicima i učenicima služiti kao dodatak aktivnostima u učionici, zatim kampanje za podizanje svijesti o digitalnoj pismenosti i pakete materijala za učenike, nastavnike i roditelje, ne samo za sticanje znanja, već i da nauče kako da ta znanja najefektivnije primijene u brojnim različitim situacijama.