Rezultati

Dječja zaštita

Djevojčica boja zidove rukama
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje

UNICEF podržava svoje nacionalne i lokalne partnere u Crnoj Gori u promovisanju pozitivnih roditeljskih praksi. S tim ciljem uveden je program roditeljstva u vidu grupne radionice: Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje (PLH). Ovaj program obuhvata niz programa roditeljstva zasnovanih na naučnim saznanjima i predviđenih da sprečavaju nasilje u sredinamakoje raspolažu s malim resursima. Do sada je okupio profesionalce iz sektora zdravstva i prosvjete, kao i iz relevantnih organizacija civilnog društva u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju i nekoliko drugih opština, kako bi se smanjile prakse nasilnog disciplinovanja unutar porodica. Do sada je 65 roditelja dobilo sertifikate, a u narednim godinama se očekuje dalje povećanje obuhvata. 

Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja

Djevojcica pognute glave sjedi na stepenicama
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Vlada od 2003. godine jača multidisciplinarni odgovor na nasilje na lokalnom nivou, prvenstveno kroz  podršku radu operativnih multidisciplinarnih timova, čiji je rad podržavao i UNICEF. Tokom protekle dvije godine, uz stručnu podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć EU, doprinos organizacija civilnog društva u pružanju usluga, praćenju i javnom zastupanju zarad bolje zaštite djece od nasilja rezultirao je sljedećim:
• Realizacija kampanje „Zaustavimo nasilje“, koja je pokrenuta u junu 2016. godine s fokusom na zaustavljanju nasilja na internetu, dok se drugom fazom kampanje promovišu pozitivne prakse roditeljstva.
• Održavanje godišnjeg međuministarskog sastanka na visokom nivou o zaštiti djece od nasilja i eksploatacije, koji okuplja sva relevantna ministarstva i institucije, uključujući i instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, s ciljem  podsta međusektorsku saradnju na visokom nivou. Crna Gora je jedna od zemalja predvodnica u okviru Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja and djecom.
• Uspostavljanje SOS roditeljske linije, koja pruža svim roditeljima i starateljima širom zemlje savjete o uspješnom odgoju djece. Crna Gora pilotira i programe za podršku  biološkim porodicama (i hraniteljskim porodicama koje doživljavaju poteškoće) da  razviju kapacitete za odgovarajući način staranja o djeci, u ciljusprečavanja izdvajanja djeteta iz porodice. U isto vrijeme, podržava se  i proces reintegracije djeteta u porodicu nakon privremenog smještaja  pod starateljstvo države.
• Izmjene i dopune i primjena Porodičnog zakona Crne Gore (2016), kojim se zabranjuju svi vidovi nasilja nad djecom, uključujući fizičko kažnjavanje. I krivično zakonodavstvo je revidirano s ciljem da se suzbije seksualno zlostavljanje i eksploatacija djece na internetu.
• Socijalna inkluzija Roma i Egipćana, kojom se prepoznaje da šteta koju nanose dječji brakovi značajno pogađa djevojčice iz zajednica Roma i Egipćana. U saradnji UNICEF-a, NVO Centar za romske inicijative i Ministarstva unutrašnjih poslova urađene su smjernice za nekoliko relevantnih institucija za postupanje u slučaju dječjih brakova, kao i preporuke za budući rad.