Real lives

Real Lives - 2013

Real Lives - 2012

Real Lives - 2011

Real Lives - 2010

Real Lives - 2009

 

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju - Osnovna škola 'Savo Ilić'

© UNICEF Montenegro
Jelenino 6-3 odjeljenje Osnovne škole 'Savo Ilić'

KOTOR, November 23, 2010 - Istraživanje sprovedeno u avgustu 2010, kao i UNICEF-ovo iskustvo sa terena, ukazuju na to da postoji značajna socijalna disitanca prema djeci sa smetnjama u razvoju.
Samo jedna trećina gradjana prihvatila bi da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isti razred sa njihovim djetetom. Međutim, postoje i primjeri koji nas inspirišu poput priče o Jeleni Todorović, učenici 6og razreda osnovna škola Savo Ilić u Kotoru.
Šestoro djece sa smetnjama u razvoju trenutno pohadja tu školu. Jelena ima puno prijatelja koji su sa njom od prvog razreda.
Boško, Ivana, Sara i druga djeca druže se sa Jelenom i van škole.
‘’Jelena je super drugarica, svih nas voli, idemo stalno kod nje na rodjendane, kod nje ispred kuce se igramo,’’ kaže Sara Ivanović koja je sa Jelenom u školi od provog razreda.
Školski psiholog tvrdi da inkluzija djeteta sa sa smetnjama u razvoju u razred ima velike prednosti i za djecu i za nastavnike.
‘’Jelena je pomogla i drugoj djeci u razredu da postanu osjetljivi za njene potrebe i cini se da su nasa djeca prije prihvatila inkluzivni pokret i ukljucivanje djece sa posebnim potrebama u nastavu nego njihovi roditelji,’’ kaže Ljiljana Adzić školski pedagog-psiholog.
Jedna od Jeleninih nastavnica kaže da je rad sa djetetom sa smetnjama u razvoju jedno od najvrijednijih iskustava koje je stekla u svojoj karijeri.
‘’Poslednje dvije godine sam radila sa Jelenom, mogu reci da sam dobila njenu ljubav i povjerenje a takodje sam dobila saznanje o mogucnosti socijalizacije djeteta sa smetnjama u razvoju u redovnu nastavu. Porucila bih nastavnicima da je za njih (djecu sa smetnjama u razvoju) i najmanji korak veliki uspjeh,’’ Mirjana Ilić profesorica razredne nastave.

© UNICEF Montenegro
Jelena na času

Direktor škole ističe da se svoj djeci pruzaju jednake mogucnosti, ali da je potrebno pri tom primijeniti različite strategije da bi u potpunosti otključali sve njihove potencijale.
‘’Sva djeca za nas su ista, ali putevi do njih su razliciti i protkani su suptilnoscu. Dijete je svijet za sebe, a nas je zadatak da proniknemo u taj svijet. Osmjeh na Jeleninom licu je nas putokaz,’’ ističe Nebojša Kuč, direktor Osnovne škole Savo Ilić u Kotoru.
Kampanja ‘Govorimo o mogućnostima’ obišla je cijelu državu kako bi donosiocima odluka, učenicima, roditeljima, nastavnicima, prijateljima, prenijela poruke kampanje i pruzila im mogucnosti da imaju kontakt i cuju glasove djece sa smetnjama u razvoju.  Interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju uči nas da vidimo mogućnosti gdje mnogi vide prepreke, da vidimo snagu i hrabrost gde mnogi vide slabosti, da vidimo ljubav gde mnogi vide samo teret. Svaka osoba u društvu moze doprinijeti da u Crnoj Gori iskustvo poput Jeleninog postane pravilo, a ne izuzetak.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children